522
Προϊόντα/Εξοπλισμός

Προϊόντα/Εξοπλισμός

  • Ηλεκτρονικοί Υπολογιστές
  • Αναλώσιμα
  • Φωτοαντιγραφικά
  • Ταμειακές Μηχανές
Find out more

Υπηρεσίες

  • Κατασκευή Ιστοσελίδων
  • Graphic Design
  • Κατασκευή Προγραμμάτων
Find out more

Υποστήριξη

  • Τεχνική υποστήριξη και συντήρηση προϊόντων λογισμικού και υλικού
  • Συντήρηση Εκτυπωτών
  • Τηλεφωνική Υποστήριξη
Τεχνική υποστήριξη και συντήρηση προϊόντων λογισμικού και υλικού

Το εξειδικευμένο  προσωπικό μας είναι ικανό να δώσει λύση σε όποια προβλήματα μπορεί να αντιμετωπί

Read more
Graphic Design

Η Optimum πληροφορική προσφέρει τώρα στους πελάτες της την δυνατότητα μιας ολοκληρωμένης λύσης και

Read more
Υπηρεσίες-Σύλλογοι-Οργανισμοί

                        Ά Κυνηγετική Ομοσπονδία Κρήτης & Δωδεκανήσου          ΔΕΣΜ-ΟΣ Α.Μ.Θ.

Read more
Φωτοαντιγραφικά

Παρέχουμε μηχανήματα, αναλώσιμα και πλήρη τεχνική υποστήριξη των παρακάτω εταιρειών : KONICA MINO

Read more